Gwarancja najniższej ceny!

Zarezerwuj i zyskaj

Darmowe WiFi Gwarancja najniższej ceny

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§ 1

DANE OSOBOWE

1.  Administratorem danych osobowych jest  DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA,która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SP. K. zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych prowadzona przez Serwis jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 2

KWESTIE TECHNICZNE

1. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. dane osobowe oraz adres e-mail i IP. DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SP. K. z siedzibą w Sopocie wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

2. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw spółki DOBRY HOTEL MIĘCZKOWSKI SP.K.., próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

§ 3

INFORMACJA HANDLOWA

Administrator zastrzega dla siebie prawo do wysyłania Użytkownikowi niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, komunikaty systemu). Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

§ 4

DANE OSOBOWE

1. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

KONTAKT

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu grupy Dobry Hotel prosimy kierować do działu marketingu.

 

 

Kontakt

Best Western Plus Hotel Arkon Park

ul.Śląska 10

80-384 Gdańsk

Recepcja - rezerwacje indywidualne

tel.:

fax.:

e-mail.:

Jak dojechać
Ta strona wykorzystuje pliki cookie, dzięki którym informacje są przechowywane na Twoim komputerze. Pliki cookies umożliwiają prawidłowe działanie strony i ułatwiają korzystanie z witryny, pokazując nam, jakie informacje są poszukiwane przez Użytkowników. Pozostawanie na tej stronie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookie.
Close